form

 

Mały teścik na temat przyrządów suwmiarkowych

1. Międzynarodowy układ jednostek nazywany jest w skrócie...... 2 pkt

ZK
ZS
SI
UJ

 2. Jak długi byłby noniusz w przypadku gdyby dokładność jego odczytu wynosiła i= 0,02mm 
    a wartość modułu g = 2 ? - 4 pkt

100mm
59mm
99mm
200mm

3. Który z elementów nie jest częścią składową suwmiarki uniwersalnej?  - 1 pkt

wysuwka głębokościomierza
kabłąk
szczęki zewnętrzne
przesuwka

4.   Odczytaj wymiar na suwmiarce uniwersalnej  -2 pkt

2,08
2,80
2,18
2,16

5 Suwmiarką uniwersalną nie dokonamy pomiaru z dokładnością odczytu do.(...) mm  - 1 pkt

0,05
0,005
0,02
0,1

6. Miejsce, w którym pokrywa się kreska podziałki noniusza z kreską podziałki  głównej
    nazywamy.
..   - 1 pkt

paralaksą
punktem Curie
punktem koincydencji
modułem

 7. Noniusz przedstawiony na zdjęciu ma dokładność odczytu i = (.?.) i moduł  g = (.?.)  - 2 pkt 

i = 0,05 moduł 2
i = 0,05 moduł 1
i = 0,1 moduł 2
i = 0,02 moduł 1

8. Odczytaj wskazanie suwmiarki   - 2 pkt

13,8

         13,08

 9. Ile działek noniusza, będzie miała suwmiarka mierząca z dokładnością odczytu i= 0,05 
    i modułem 1
   - 1 pkt

20
50
10
25

 

                ..           . a może jeszcze raz ? ...Kliknij

 

 
 

Autor:  Krzysztof Bielicki  ZS nr 10 w Koszalinie