Mały teścik na temat przyrządów mikrometrycznych

1. Który z elementów nie jest częścią składową mikrometru do pomiarów zewnętrznych? - 1 pkt

bęben
przesuwka
kabłąk

sprzęgiełko

2. Aby obliczyć dokładność odczytu głowicy mikrometrycznej, musimy uwzględnić: skok gwintu  wrzeciona oraz..  - 2 pkt

ilość działek na podziałce wzdłużnej
wartość modułu
ilość działek na bębnie
3,14

3. Jeżeli skok gwintu głowicy mikrometrycznej mikroskopu pomiarowego wynosi 1mm a ilość 
    działek na bębnie = 200, to dokładność odczytu  takiej głowicy
   - 4 pkt

0.01 mm
0,001mm
0,005mm
0,002mm

4. Odczytaj wskazanie mikrometru do pomiarów zewnętrznych  -2 pkt.

7,25

7,75

8,25
8,24

5. Kabłąk to część składowa...... 1 pkt

mikrometru do pomiarów wewnętrznych
średnicówki mikrometrycznej
mikrometru do pomiarów zewnętrznych
głębokościomierza mikrometrycznego

 6. Najczęściej spotykane, uniwersalne mikrometry do pomiarów zew. i wew. mierzą z dokładnością  odczytu do (...) mm     - 1 pkt

0,05
0,01
0,5
0,1

7. Odczytaj wskazanie mikrometru do pomiarów zewnętrznych  - 2 pkt

7,88

7,82

7,38
7,32

8. Odczytaj wskazanie mikrometru do pomiaru wymiarów wewnętrznych - 2 pkt

12,81
13,31

 

 9. Na bębnie głowicy mikrometrów uniwersalnych do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych
     najczęściej naciętych jest (...) działek)  - 1 pkt

25
50
75
100

 

                                   a może jeszcze raz ? ...Kliknij

 

 
 

Autor: Krzysztof Bielicki  ZS nr 10 w Koszalinie