mgr Krzysztof Bielicki                                               

                                             Pracownia Diagnostyki Pokładowej

PDPS - Materiały do
Pracowni Diagnostyki Pojazdów Samochodowych
Zajęcia praktyczne
- Informacje na temat diagnostyki pokładowej OBD

Witam w Pracowni Diagnostyki Pokładowej

Prowadzone są tutaj zajęcia z Praktycznej Nauki Zawodu, w ramach Pracowni Kształcenia Praktycznego oraz Pracowni Diagnostyki Pojazdów Samochodowych dla klas II i IV Technikum Samochodowego. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi metodami naprawy pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń komputerowych.
W chwili obecnej, wszystkie produkowane samochody są standardowo wyposażone w komputerowe systemy sterowania pracą silnika oraz innych podzespołów pojazdu. Bez umiejętności diagnostyki tych systemów, za pomocą nowoczesnych przyrządów, nie będzie możliwa fachowa naprawa uszkodzonych samochodów.
W naszej Pracowni mamy do dyspozycji najnowocześniejsze urządzenia służące do diagnostyki OBD, są to:
KTS 650 BOSCH i Mega Macs 55 Gutmann, Carman Scan oraz Automedics Pro 10 oraz osiem stanowisk komputerowych, gdzie zainstalowane jest pełne oprogramowanie ESI[tronic] z KTS 650. Uczniowie w czasie zajęć zapoznają się ogólnie z działaniem oraz diagnostyką systemów sterowania układów wtrysku benzyny, stosowanymi tam czujnikami oraz elementami wykonawczymi. Na stanowiskach komputerowych symulują pracę z pojazdem samochodowym. Przygotowani w ten sposób, są gotowi do obsługi tych urządzeń w realnych warunkach, co też ma miejsce na działach Stacji Obsługi.

Trzeba dodać, że urządzenia te są bardzo drogie i do niedawna pozostawały jedynie w sferze naszych marzeń. W trosce o ciągłe podnoszenie jakości naszej pracy dydaktycznej, postanowiliśmy skorzystać z oferty funduszy unijnych. Napisaliśmy projekt, który zakładał powstanie niniejszej pracowni, złożyliśmy aplikację do Projektu Regionalnego w ramach Phare SSG 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich i ku radości wszystkich, znaleźliśmy się na wysokim, trzecim miejscu w gronie ośmiu laureatów. Nagrodą było sfinansowanie realizowanego projektu. Pracownia została powołana do życia od początku stycznia 2005 r.
 

 

Poniżej autorzy projektu z Dyrektorem ZS nr 10 w Koszalinie mgr inż. Janem Chojnackim. Od lewej: inż. Eligia Kosiek, mgr inż. Elżbieta Chojnacka, mgr Piotr Wydryszek,
Dyrektor ZS nr 10 w Koszalinie mgr inż. Jan Chojnacki, mgr Krzysztof Bielicki. 

 

 

 

 

 

 

Pracownia wyposażona jest w następujące panele dydaktyczne:

- Szkoleniowe Stanowisko Demonstracyjne - System zintegrowany typu D-Jetronic. Jest ono przeznaczone do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzenia zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i wielu innych parametrówKliknij i przeczytaj opis

Stanowisko to w doskonały sposób przyczynia się do lepszego zrozumienia działania, jednego z najbardziej popularnych systemów wtryskowych paliwa- MULTEC. W tym systemie zasadnicza dawka paliwa wyznaczana jest na podstawie sygnału ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym.
Dodatkowym atutem tego stanowiska jest to, że umożliwia ono przeprowadzenie samodiagnozy systemu, za pomocą kodu migowego, odczytywanego na specjalnej kontrolce. Ponad to współpracuje ono, po przez złącze diagnostyczne, z urządzeniami do diagnozy obd jak KTS 650 BOSCH i Mega Macs 55 Gutmann, Carman Scan, Automedics, które jak wcześniej wspomniano, również znajdują się na wyposażeniu Pracowni.

 

 

Kliknij i przeczytaj opis urządzenia

 Szkoleniowe Stanowisko Demonstracyjne - Sensoryka. Przeznaczone do diagnozowania typowych czujników stosowanych w w systemach elektronicznego wtrysku benzyny.

Poniżej przedstawiam kilka fotek z Pracowni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na górę


 

opieka nad częścią warsztatową: K.B.

©2000-2001 Wszystkie prawa zastrzeżone