Jak  jest geneza powstania systemu OBD?
 

Co to jest system OBDII / EOBD?

Pod pojęciem OBDII lub EOBD rozumie się system diagnostyki pokładowej zgodny z odpowiednimi normami SAE lub ISO. Dzięki ujednoliceniu sposobu komunikacji, jednym przyrządem diagnostycznym można podłączyć się i odczytać dane z dowolnego pojazdu zgodnego ze standardem OBDII / EOBD (niezależnie od marki samochodu).
OBDII / EOBD to nie tylko uniwersalny protokół komunikacji. System ten przede wszystkim definiuje procedury diagnostyczne realizowane przez sterowniki pojazdu, mające na celu wykrywanie usterek w jak najwcześniejszej fazie ich wystąpienia. System OBDII jest ukierunkowanyna kontrolę emisji i jego głównym zadaniem jest bieżący nadzór nad poziomem związków toksycznych z układów: wydechowego i zasilania w paliwo. Nadzorem tego systemu są objęte - oprócz elementów emisyjnie krytycznych - także elementy, których niesprawności mogą pośrednio zwiększyć emisję poprzez oddziaływanie na centralny system komputerowy - sterownik.

Jak odróżnić auto posiadające OBD II ?

Które samochody powinny mieć OBD II ?

Pomimo tego, że wiele samochodów jeżdżących po naszych drogach posiada złącze 16-pinowe nie komunikują się one z testerem OBD. Spowodowane jest to tym, że sterowniki tych samochodów pracują według starych protokołów transmisji i nie mają nic wspólnego z OBD II.

Co to jest protokół komunikacji?

Normy OBDII / EOBD dopuszczają stosowanie kilku protokołów komunikacji:

VPW: (Variable Pulse Width) SAE J1850 - spotykany głównie w pojazdach amerykańskich firm: General Motors, oraz Chrysler . Transmisja danych w tym standardzie jest czterokrotnie wolniejsza, niż w PWM i wynosi 10,4 kb / s. Zastosowany sposób kodowania danych zapewnia jeszcze większą odporność na zakłócenia, niż w przypadku standardu PWM;
PWM: (Pulse Width Modulation) zdefiniowany w SAE J1850 - spotykany głównie w pojazdach firmy Ford. Prędkość transmisji danych w tym standardzie jest stosunkowo szybka i wynosi 41,6 kb/s, Jej odporność na zakłócenia jest relatywnie wysoka;
ISO: ISO/DIS 9141-2 - głównie samochody europejskie i azjatyckie spotykana stosunkowo często.
Keyword 2000: ISO/DIS 14230-4 (Keyword Protocol 2000) - stosowany głównie w pojazdach europejskich, zbliżony do standardu ISO 9141-2;
CAN: ISO/DIS 15765-4 (Controller Area Network) - głównie auta europejskie; standard zapewniający bardzo szybką transmisję o bardzo dużej odporności na zakłócenia - od roku 2008. ma zastąpić wszystkie pozostałe standardy stosowane obecnie.

Z punktu widzenia diagnosty informacja o rodzaju protokołu nie ma znaczenia, gdyż ilość i rodzaj danych jakie można odczytać ze sterownika pojazdu jest taka sama i nie zależy od protokołu komunikacji.

Zainteresowanych szczegółami transmisji odsyłam do ksiązki "Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych" J.Merkisz, ST. Mazurek WKiŁ 2004, str 262 do307

Czym jest MIL?

Malfunction Indicatior Light (Check Engine Light lub SES Service Engine Soon) jest to lampka kontrolna o znormalizowanym kształcie informująca o wykryciu uszkodzenia.
Lampka kontrolna najczęściej posiada kolor bursztynowy i przybiera następujący wygląd:
 

 

Co to jest DTC?

Diagnostic Trouble Code - diagnostyczne kody błędów
Standard OBDII / EOBD wprowadził ściśle określony format kodów błędów i określił sposób opisu. Kod usterki składa się z 5 znaków; sposób odczytu i interpretacji kodu DTC przedstawia poniższy przykład:
 

P

B - nadwozie (Body)
C - podwozie (Chassis)
P - układ napędowy (Powertrain)
U - komunikacja (Network Communication)

0

0 - kod usterki standaryzowany w dokumentach ISO/SAE
1 - kod usterki zdefiniowany przez producenta
2 - kod usterki standaryzowany w dokumentach ISO/SAE
3 - kod usterki standaryzowany w dokumentach ISO/SAE

3

Określenie podukładu w którym wystąpiła usterka. W tym przykładzie jest to układ zapłonowy.

01

Szczególowe informacje o usterce. W tym przykładzie: wypadanie zapłonów w cylindrze 1.


W systemach OBDII / EOBD rozróżnia się dwa rodzaje kodów błędów:


Błędy oczekujące - są to usterki, które pojawiły się po raz pierwszy i nie zostały jeszcze potwierdzone. Błędy oczekujące nie zapalają lampki MIL. Po stwierdzeniu wystąpienia danego błędu odpowiednią liczbę razy, w tych samych warunkach pracy silnika, zapisany zostaje on w pamięci jako błąd zarejestrowany.
Błędy zarejestrowane - są to usterki, których występowanie zostało potwierdzone. Ich obecności towarzyszy zapalenie lampki MIL. W niektórych przypadkach (dla błędów emisyjnie krytycznych) możliwe jest zapalenie lampki MIL po pierwszym rozpoznaniu występowania usterki.

 

Co to są monitory?

- zwane inaczej procedurami diagnostycznymi
Monitor jest procedurą diagnostyczną odpowiedzialną za kontrolę określonych podzespołów. W każdym sterowniku pojazdu, współpracującym z systemem OBD, umieszczona jest co najmniej jedna taka procedura.
Rozróżnia się dwie grupy monitorów: ciągłe i nieciągłe.
Monitory ciągłe wykonują się cyklicznie, nawet kilka razy podczas jednego cyklu jezdnego, natomiast monitory nieciągłe wykonują się tylko raz podczas jego trwania. Producenci samochodów zobowiązani są do opublikowania algorytmu pozwalającego zrealizować cykl jezdny gwarantujący wykonanie wszystkich przewidzianych normą monitorów systemu OBDII. (osobiście rzadko spotykamy się aby algorytmy monitorów były oficjalnie udostępniane)
Zakres działania głównych monitorów emisyjnych systemów (ang. Major Monitors) EOBD/OBDII obejmuje kontrolę sprawności katalizatora, poprawności procesu spalania (wypadania zapłonu), układu odprowadzania par paliwa EVAP i czujników tlenu. Główne monitory emisyjne stanowią zestaw standardowy, który musi wchodzić w skład każdego układu EOBD/OBDII, bez względu na jego konfigurację i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne silnika.

Gdzie zdobyć wiedzę na temat OBD?

Osobiście polecamy książkę profesora Jerzego Merkisza oraz docenta Stanisława Mazurek wydaną przez WKiŁ w 2003 roku i wznowioną w 2004. "Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych"

 

Jakie samochody mają OBD?

OBD generalnie znajdujemy w samochodach z rynku amerykańskiego od roku produkcji 1996. W samochodach z rynku europejskiego produkowanych od roku 2002. Często jednak roczniki 2002  nie posiadają mimo tego wymogu transmisji i informacji jakie wymagają normy.

 

Informacje zawarte na tej stronie zaczerpnięto z :
http://www.sosnowski.pl

 

 

 

OBD II/EOBD to pierwszy samochodowy system kontrolny całościowo ograniczający emisję zanieczyszczeń w spalinach

Z punktu widzenia normalnego użytkownika samochodów OBD II/EOBD jest to