Szkolne Koło Turystyczne "TRAMP"
<< powrót

Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTSM/PTTK "TRAMP"
przy Zespole Szkół Samochodowych w Koszalinie zaczęło funkcjonować od wrze¶nia 1995 roku.
Pierwszym przewodnicz±cym został Marcin Szczygieł z klasy II blz, a opiekunem koła jest mgr Bogdan Fałek.
Głównym celem działań koła jest propagowanie turystyki kwalifikowanej:
pieszej, górskiej, kolarskiej i kajakowej, a także poznawanie walorów przyrodniczych, historycznych i krajoznawczych naszej Ojczyzny.
Młodzież z różnych klas podczas imprez turystycznych integruje się z sob±, uczy się współpracy i wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach.
Wspólne wędrowanie rozpoczęli¶my od najbliższych okolic Koszalina: Góry Chełmskiej, rezerwatu archeologicznego Kamienne Kręgi i "Szlaku solnego". Byli¶my już wielokrotnie w Karkonoszach, Górach ¦więtokrzyskich, Izerskich, Kaczawskich, Kamiennych, Wałbrzyskich, w Pieninach, Gorcach, w Beskidzie ¦l±skim, Żywieckim i Makowskim.
Nie tylko przemierzmy szlaki piesze, ale także staramy się zwiedzać muzea, zamki, pałace, dwory i skanseny. W kajakach spłynęli¶my już Czarn± Hańcz± i Kanałem Augustowskim, Krutyni±, Łużn± Strug±, Szlakiem Wielkich Jezior i Draw±.
Zdobywamy odznaki turystyczne:

  • górskie
  • piesze
  • kajakowe
  • kolarskie
  • krajoznawcze

Współdziałamy także z oddziałami PTTK w Lubaniu ¦l±skim, Kielcach i Szczecinie. Brali¶my udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży PTSM w Krakowie w 1996 roku, a także w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Krajoznawczo-Turystycznej w Nowym S±czu w 1997 roku.
Corocznie odbywa się szkolny konkurs wiedzy turystycznej.
Bierzemy udział w akcji Zdobywania Korony Gór Polski pod egid± czasopisma krajoznawczego "Poznaj Swój Kraj" oraz w konkursie "Moja Ojcowizna".
Spotykamy się także z ciekawymi ludĽmi np. z Januszem Zięb± alpinist± i grotołazem, kierownikiem wyprawy do najgłębszej jaskini w Polsce, Wielkiej ¦nieżnej w Tatrach. Koło funkcjonuje przy wydatnej pomocy dyrekcji i Rady Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych.

A oto kilka zdjęć z naszych wypraw:

Zgadnijcie kto to jest. A jak, to Marcin! Wspinaczka w Twierdzy Kłodzkiej 25.04.1998

Rajd górski "Lubańska jesień" 2000 Pogoda była piękna...

Na górę


©2000-2001 Wszystkie prawa zastrzeżone